Miodrag Bogetić

Miodrag Bogetić

Direktor preduzeća Miodrag Bogetić je diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovodja, kao i sudski vještak ekonomsko finansijske struke.